Over het Salet

Een noenmaal, een diner, een wandeling, een buitenpartij, een huwelijk, een doktersvisite, een jachtpartij, een duel, een politieke discussie of een kaartspel whist, het zijn grepen uit het leven van de gegoede burgerij uit de periode 1795-1815, beter bekend als de Franse tijd. Het Salet heeft zich toegelegd op het uitbeelden van deze periode uit de Nederlandse geschiedenis.

In tegenstelling tot de militaire verenigingen, die zich aan het publiek tonen in het open veld of op een bivak (tentenkamp), zoekt het Salet altijd een locatie die recht doet aan haar presentatie van burgers. Omdat de burgerij niet in tenten sliep, zal dat neerkomen op een huis of museum met stijlkamer(s), een landgoed, borg of buitenhuis, of een andere stenen behuizing van enige stijl en klasse.

Een salet was namelijk een van de ruimtes in een stadswoning of landhuis. Het begrip ontstond rond 1629 uit het Frans, waar “salette” een verkleiningsvorm van “salle” (kamer) is.


Een uitbeelding van het Salet kan bestaan uit een bepaald in de geschiedenisboekjes vermeld voorval (re-enactment), maar ook uit een fictieve gebeurtenis (levende geschiedenis) of een combinatie van beide. Het Salet doet zowel mee aan publieke evenementen, als dat zij besloten evenementen voor de eigen leden organiseert.

Interesse om ons “in actie” te zien op een evenement? Zie onze facebookpagina voor de agenda, of kijk hier voor foto’s van vorige evenementen

We’ve worked with some of the best companies.