Gegoede Burgervereniging Het Salet

Het Salet is een re-enactmentvereniging die het leven van de gegoede burgerij in Nederland uitbeeldt in de periode 1795-1815, de “Franse tijd”.