Het Salet

De gegoede burgerij van 1790 tot 1815

Kijk ook op onze facebookpagina voor evenementen en foto’s!

Wij zijn aangesloten bij de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN)