Op deze pagina`s vindt u verslagen, afbeeldingen en filmpjes van evenementen die Het Salet heeft georganiseerd of aan heeft deelgenomen. Ze geven een indruk van wat u als nieuw lid van Het Salet of als bezoeker van onze evenementen te wachten staat.

26 sept 2010 Met de trekschuit van Den Haag naar Leiden
112small  114small  113small 111small 
11 sept 2010 Uitbeelding van een huwelijk 1810 in de Lutherse Kerk te `s-Hertogenbosch
  Op 11 september werd er een Luthers kerkelijk huwelijk uitgebeeld in een prachtige ambiance in Den Bosch.
De dominee zegende het huwelijk in van de dochter van een rijke zijdekoopman. Familie, vrienden en bekenden zijn er getuigen van.
Een mooie romantische dag uit het leven van twee jonge mensen, waarin wij u zo'n pakweg tweehonderd jaar mee terug namen in de tijd.
103small   105small  106small  104small  
12 okt 2008 Les manoeuvres d`Austerlitz, Pyramide van Austerlitz.
  Hoog bezoek tijdens de bij de Pyramide van Austerlitz gehouden troepenmanoeuvres: Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, kwam de troepen inspecteren. Eén van de saletleden beeldde de koning uit, de overige leden vonden hun rol in hofhouding, bediening of burgerij. Het mooie weer, de aangetreden troepenmacht, de koetsen en de prachtige kleding verleenden extra cachet aan deze schitterende manifestatie van een interessant stuk vaderlandse geschiedenis.
tn 2008 Austerlitz (1)  tn 2008 Austerlitz (3)  tn 2008 Austerlitz (2)  tn 2008 Austerlitz (4)  
14/15 juni 2008  Kledingpresentatie,  Archeon.   
  Tijdens het textielweekend op het Archeologisch Themapark Archeon heeft het publiek twee maal genoten van een door Het Salet uitgevoerde kledingpresentatie. Op de catwalk werden onder passende muziekscènes uit het dagelijks leven der gegoede burgerij neergezet, waarbij uitleg over de kleding en de actie werd gegeven.
Ondanks de slechte akoestiek in het Romeinse badhuis hielden de vlotte kostuumwissels en changementen onze toeschouwers iedere maal een uur lang geboeid.
 Archeon2008-2small  Archeon2008-1small  93small  94small  
12 mei 2008  Huwelijk 1804, Kasteel Heeswijk.   
  Drie opvoeringen van een Patriottisch huwelijk omstreeks 1804, werden door de verslaggeefster van Radio Brabant omschreven, als "Saai", "Veel reglementen", "Erg officieel", "Je moet overal voor betalen"....Even voorbijgaand aan het feit dat een trouwerij tegenwoordig ook niet gratis is, zijn wij toch een andere mening toegedaan. De foto's spreken van het plezier dat wij, het publiek, en dus ook onze opdrachtgever, hadden in het uitbeelden van dit huwelijksgezelschap.    
     99small  100small  
12 apr 2008 Theepartij, Theetuin Kasteel Keukenhof.   
  De fraaie Frederikshof, de voormalige moestuin van het kasteel, was toneel voor een noenmaal en een theepartij. In het kader van de Regionale Kastelendag liet het Salet het publiek kennis maken met een rustig dagje uit het verleden. Geen haast, geen stress, geen drukte, een volkomen andere tijdgeest.
     101small  102small  
20/21/22 apr 2007 De slag bij Nieuwleusen.       
  Een kleine bezetting van het Salet vermaakte zich dit weekend uitstekend als 'toeschouwers' bij het gekrakeel op het slagveld. Onze delegatie leverde de speaker bij de veldslag en nam de plaatselijke maire onder haar hoede. Enige fraaie koetsen stonden ons ter beschikking voor een rijtoer, welke werd afgesloten met een buitenpartij.
85small  86small  87small  88small  
3/4 mrt 2007  Winterbivak van de N.A.N., Slot Loevestein.  
  Het traditionele winterbivak van de Napoleontische Associatie der Nederlanden bood het Salet ditmaal de mogelijkheid een presentatie neer te zetten van een gezin in een belegerde veste. Ondanks de dreiging der Franse troepen ging het leven schijnbaar haar gewone gang. De schrijvers van het Salet schreven in alle rust op authentieke formulieren de aankomende eenheden in. Toch was de spanning duidelijk merkbaar, bijvoorbeeld tijdens gesprekken aan tafel, in de zondagsoverweging van de dominee en tijdens de theepartij voor de dames op zondagmiddag. De op zaterdagavond door het Salet georganiseerde officierssoirée kwam tot een abrupt einde door de aankomst van een uitgeputte huzaar, die tijding bracht van vijandelijke troepenbewegingen. "Napoleon has crossed the border", een zinsnede uit de onvergetelijke film 'Waterloo', kwam bij menig aanwezige in gedachte.
89small   91small  92small 90small  
1 okt 2006  LPLG Weekend, presentatie van de Nederlandse Levende Geschiedenis groepen, Kasteel de Haar, Haarzuilen.   
  Deze schitterende locatie herbergt een kapel, en deze was het toneel voor, wederom, een huwelijk. Drie maal om precies te zijn. Een gloedvolle dominee, een bruidegom en zijn lieftallige bruid gaven het publiek een indruk van een kerkelijk huwelijk uit 1806. Het zingen der psalmen had voor de niet-gereformeerden (en zelfs voor de specialisten) onder de aanwezigen nog al wat voeten in de aarde, maar bij de derde performance verliep ook dit vlekkeloos. De kerkdeur werd bewaakt door een heuse marechaussee - teneinde het grauw op afstand te houden - en de koster had na afloop heel wat rijst weg te vegen. Het geheel werd deze keer omlijst door passende, voor deze maal digitale orgelmuziek.       
71small   72small  73small  70small  
9 sept 2006  Open Monumentendag , Breda, manifestatie "Duik in het duister".      
  Het Salet werd gevraagd om de terugkeer van een jachtpartij uit te beelden. En alzo geschiedde. In een fraaie tuin in Breda wachtten twee dames wachtten, omringd door het huispersoneel, vol spanning op de terugkeer van hun gemalen en neef. Toen deze heren zich, eindelijk, met hun jachtbuit bij de dames vervoegden kwamen de (wilde) jachtverhalen onder het genot van een jachtbitter los. Een opmerking over een vijfde - verdwenen - eend gaf bij de dames aanleiding tot speculaties over door de heren gefrequenteerde herbergen. En hoe de heren ook hun onschuld betuigden, het raadsel zal blijven bestaan...   
  74small   75small  76small  
20 aug 2006  Intocht van koning Lodewijk Napoleon en koningin Hortense, Apeldoorn, Paleis het Loo.     
  Dat de regen deze dag met bakken uit de hemel kwam liet niet onverlet dat de optocht veel bekijks trok. Spijtig was dat veel kostuums in de koninklijke stoet zeer carnavalesk overkwamen, uitgezonderd de deelnemers van de NAN. Het Salet prees zich gelukkig met een fraaie overdekte locatie, alwaar zij, met behulp van onze charmante Duitse gasten en enige hulptroepen, een noenmaal neerzette. Tevens brachten wij een bezoek aan het naastgelegen soldatenbivak, hetgeen onze dames zeer ontriefde.
Voorbereidingen voor de intocht van Lodewijk Napoleon op 20 augustus 2006, Apeldoorn, Paleis het Loo.
Enige tijd na de tv-opnames kreeg het Salet het verzoek om de kostuums voor koning Lodewijk en koninging Hortense te maken. Wij voldeden gaarne aan dit verzoek. De prachtige jurk van Hortense, in lichtbruine zijde werd vervaardigd door Florine Hollemans, op basis van een beschrijving uit een dagboek uit die tijd. Peter de Haas wierp zich op het uniform van Lodewijk, met als voorbeeld het schilderij van C. H. Hodges. Beide kostuums zijn zo veel mogelijk met de hand gemaakt, inclusief de gouden generaalsepauletten van Lodewijk.
66small  67small  69small  68small   
20 aug 2006  TV-opnames voor de intocht van Lodewijk Napoleon, Apeldoorn, Paleis het Loo.   
  Voor de herdenking van de intocht van Koning Lodewijk Napoleon in 1806 heeft TV-Gelderland opnames gemaakt die in het programma De Geschiedenisbus zijn uitgezonden. De filmopnames werden gemaakt in het prachtige landgoed Huis Zypendaal te Arnhem.  
77small  78small 79small 80small  
28/30 apr 2006  Verdrijving van de Franse bezetter, Bourtange.   
  Een schattig huisje vormde het verblijf voor het Salet gedurende dit weekend, waarin de collega's van de NAN zich met het verdrijven van de Fransen bezighield. Met de door de leden meegebrachte rekwisieten, huisraad en decorstukken werd het fraai gerestaureerde huisje tot leven gewekt, inclusief zieke oma in de bedstee. (Een echte oma, geen rekwisiet!)    
         

Bekijk ook de uitbeeldingen van Het Salet in de periode 2011-heden

Bekijk ook de uitbeeldingen van Het Salet in de periode 2000-2005 

Copyright © 2014. Het Salet. All Rights Reserved.