Het Salet op uw evenement?

Onze vereniging geeft ook acte de presence tijdens evenementen van derden. Daarvoor wordt een uitgebreid scenario opgesteld, zodat u precies weet wat er tijdens de presentatie van Het Salet gebeurt. Organiseert u een historisch evenement of activiteit? Het Salet kan dat een bijzonder tintje geven. Via onze pagina Activiteiten en Galerij kunt u een idee krijgen van de mogelijkheden. Informeer naar de mogelijkheden via ons secretariaat.

Algemeen

De activiteiten van Het Salet zijn zeer divers. Op deze pagina geven wij u een impressie van de soorten evenementen die wij als vereniging hebben georganiseerd. U kunt Het Salet voor al dit soort activiteiten inhuren. Wij kunnen in overleg met u een uitbeelding 'op maat' aanbieden.

Ook neemt Het Salet deel aan grotere evenementen, waarbij zij een specifiek scenario uitbeeldt. Zo heeft zij bijvoorbeeld een veldhospitaal uitgebeeld tijdens een groot militair scenario, georganiseerd door de Napoleontische Associatie der Nederlanden.

Wij geven u graag advies. Neem vrijblijvend contact op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Voor zowel u als organisator maar ook voor u die overweegt om lid te worden van Het Salet.

Bezoek van Koning Lodewijk Napoleon

activiteiten lodewijk1Eén van de saletleden beeldt Koning Lodewijk Napoleon uit, de broer van Napoleon Bonaparte. De overige leden vinden hun rol in hofhouding, bediening of burgerij. Zo heeft Het Salet in 2008 een scenario geschreven voor het bezoek van Koning Lodewijk aan de Pyramide van Austerlitz alwaar hij de troepen heeft geïnspecteerd. Het evenement werd georganiseerd door de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) en Het Salet heeft op verzoek van de NAN dit scenario geschreven, uitgewerkt en er uiteindelijk invulling aan gegeven. Het mooie weer, de aangetreden troepenmacht, de koetsen en de prachtige kleding verleenden extra cachet aan deze schitterende manifestatie van een interessant stuk vaderlandse geschiedenis. In 2009 werd een bezoek van genereaal Marmont uitgebeeld aan de Piramide van Austerlitz. 

activiteiten huwelijkVoltrekken van een huwelijk

Al diverse malen heeft Het Salet met groot succes aan het publiek laten zien op welke wijze een huwelijk werd voltrokken in de Bataafse- en Napoleontische periode. Het Bataafse huwelijk was voor een magistraat, de Napoleontische ceremonie waren kerkelijk.

activiteiten picknickTheepartij of ene buiten partijactiviteiten theepartij
Tuinen van een kasteel, een mooi stuk natuurgebied in de buurt van een landhuis. Een aantal voorbeelden die in het verleden al vaak het toneel hebben gevormd voor het houden van noenmaal en/of theepartij. Ook een picknick, ook wel een dejeuner champêtre genoemd, behoort tot de mogelijkheden. Buitenspelen waren zeer populair, bijvoorbeeld een Pluimbal of croquet (spreek uit: krokee). Het Salet laat in deze gevallen het publiek kennis maken met een rustig dagje uit het verleden. Geen haast, geen stress, geen drukte, een volkomen andere tijdgeest.

activiteiten gezinslevenUitbeelding van het gezinsleven
Het gezinsleven van vandaag is niet te vergelijken met het gezinsleven in de Napoleontische periode. Het Salet heeft tijdens diverse evenementen laten zien hoe het dagelijks leven van de gegoede burger eruit zag. Er zijn ook momenten dat Het Salet aanwezig is in een vesting die belegerd is door soldaten. De combinatie van het soldatenleven met het burgerleven geeft dan vaak een extra dimensie aan de uitbeelding. Naast de uitbeelding van een dag uit het leven van een gegoede burgerfamilie, worden er ook kledingpresentaties georganiseerd.

activiteiten hospitaalVeldhospitaal

Het Salet heeft al enige malen een veldhospitaal ingericht waarbij het publiek inzicht krijgt in de wijze waarop chirurgijnen te werk gingen. Een hoogtepunt voor Het Salet was de herdenking van de invasie welke plaatsvond in 1809 in Veer op het eiland Walcheren. Tijdens dit grote evenement heeft Het Salet waarschijnlijk het grootste veldhospitaal ooit in Europa georganiseerd  Bijzonder was ook de locatie zelf. Honderden Engelse soldaten werden tijdens de invasie in 1809 geveld door de zogenaamde ‘Zeeuwse koortsen’, een gematigde vorm van malaria die vanwege een slechte medische organisatie en bijkomende infecties dodelijk was. In grote haast werd de Veerse Grote Kerk opgeknapt en geschikt gemaakt als hospitaal. Er werden vier verdiepingen in aangebracht. Zes tot acht personen per dag stierven er een vreselijke dood. 

Tijdgebonden scenario's
activiteiten kruitramp

In de afgelopen jaren vonden er diverse herdenkingen plaats van speciale gebeurtenissen binnen het Napoleontische tijdvak. Ook de komende jaren is de verwachting dat er speciale gebeurtenissen worden herdacht. Het Salet geeft invulling aan deze herdenkingen, al dan niet in samenwerking met andere partners. Zo heeft Het Salet meegewerkt aan de herdenking van de intocht van Koning Lodewijk Napoleon en Koningin Hortense te Apeldoorn (Paleis het Loo).

Tevens heeft Het Salet een volledig scenario opgezet in de binnenstad van Leiden tijdens het Leidens Ontzet. Het thema was het getal 7 en daarmee in het bijzonder voor Het Salet de herdenking van de Kruitramp welke plaatsvond in de binnenstad van Leiden in 1807. De Napoleontische Associatie der Nederlanden is gevraagd om hier een bijdrage voor te leveren en als lid van de NAN is Het Salet gevraagd deze herdenking te organiseren. De herdenking was indrukwekkend en de uitvoering verliep geheel naar wens. Een inwoner van Leiden gaf na de twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers zelfs aan: U heeft Leiden stil gekregen tijdens het Leidens Ontzet en dat is nog niemand gelukt!

Besloten activiteiten
Naast de activiteiten die worden georganiseerd voor het publiek zijn er ook besloten activiteiten. U moet hierbij denken aan diverse soorten studiedagen en/of oefendagen voor de leden.

Copyright © 2014. Het Salet. All Rights Reserved.