RTV DORDRECHT 8 APR 2013  

Lutherse Huwelijksplechtigheid in het Patriciershuis

 

HuwelijksvoltrekkingZondag 14 april 2013 geeft de Gegoede Burgervereniging Het Salet (1795 – 1815) om 13:30 uur alsmede om 14.30 uur een historische uitbeelding van een kerkelijk huwelijk uit 1813. De leden van Het Salet dragen nauwkeurig nagemaakte historische kostuums en accessoires. Bezoekers van het Patriciërshuis kunnen deze dag een stukje ‘living history’ meebeleven en kijken hoe deftig-burgerlijke families in de negentiende eeuw zich kleedden en gedroegen ten tijde van `un mariage a l´eglise` . De uitbeelding vind plaats in drie sessies in de rustieke Maaskamer van het huis.

De Gegoede Burgervereniging Het Salet 1795 – 1815 beeldt het leven uit van de gegoede burgerij uit de periode 1795 – 1815 in Nederland. Door uitgebreide studie is veel kennis vergaard over het “salet”, de ontvangstruimte in landhuizen of stadswoningen, waar gasten in de late achttiende en begin negentiende eeuw kennis met elkaar maakten. De meeste deftig-burgerlijke families hadden een druk sociaal leven en er waren legio aanleidingen om bij elkaar op bezoek te gaan. De vele visites, literaire middagen, thé-saletten en soirées, enz. vonden plaats in het salet. De heren hadden daarnaast hun activiteiten buitenshuis als handelaar, bestuurder, koopman of politicus en vermaakten zich met het sociëteitsleven. Bezoekers van het authentiek ingerichte Patriciërshuis zijn van harte welkom om de prachtige kostuums en bijzondere plechtigheid van dichtbij te bekijken en mee te beleven. Het geheel zal met levende muziek worden verlevendigd door Annenies Keur (zang) en Olaf van Hees (pianoforte). Bezoek onze website http://www.hetsalet.nl voor verdere informatie over onze vereniging.

 
   
WEBSITE APELDOORN DIRECT 27 AUG 2012  
Een démeutje Croquet op Het Loo  

Palesi-het-LooZaterdag 15 september 2012 geeft de Gegoede Burgervereniging Het Salet 1795 – 1815 een demonstratie croquet en pluimbal op de Klosbaan van Paleis Het Loo. De leden van Het Salet dragen nauwkeurig nagemaakte historische kostuums en accessoires. Bezoekers van Paleis Het Loo kunnen deze dag een stukje ‘living history’ meebeleven en kijken hoe deftig-burgerlijke families in de negentiende eeuw zich kleedden en gedroegen. De Klosbaan bevindt zich in de tuinen van Het Loo, grenzend aan de Balzaal.

De Gegoede Burgervereniging Het Salet beeldt het leven uit van de gegoede burgerij uit de periode 1795 – 1815 in Nederland. Door uitgebreide studie is veel kennis vergaard over Het Salet, de ontvangstruimte in landhuizen of stadswoningen, waar gasten in de achttiende en negentiende eeuw  kennis met elkaar maakten. De meeste deftig-burgerlijke families hadden een druk sociaal leven en er waren legio aanleidingen om bij elkaar op bezoek te gaan. De vele visites, literaire middagen, thé-dansants en soirées vonden plaats in Het Salet. De mannen hadden daarnaast hun activiteiten buiten als handelaar, koopman of politicus en bezochten de herensociëteit. In deze gegoede klasse waren buitenspelen als pluimbal en croquet (uit te spreken als: krokee) erg populair.

 

   
WEBSITE MUSEUM GEELVINCK-HINLOPEN    
MuseumN8 2012  

Salet-2012-3-klOp zaterdagavond 3 november 2012 openden om 7 uur de Amsterdamse musea hun deuren voor de jaarlijkse MuseumN8. Ook bij ons was wat te beleven!. We waren terug in de tijd van Lodewijk Napoleon. Johanna Albertina Geelvinck, is zojuist tot hofdame van Koningin Hortense de Beauharnais, echtgenote van Lodewijk Napoleon, benoemd en zal weldra naar het buitenland vertrekken. Ter gelegenheid van Johanna’s vertrek heeft de familie een groot aantal gasten uitgenodigd voor een soiree met poëzie, zang, muziek, dans en Balkonscene! Om de gasten voor een misstap bij het uitvoeren van de contredansen te behoeden, begeleidt de Jane Austen Society Nl de gasten op de dansvloer. De ‘Gegoede Burgervereniging Het Salet 1795 -1815? ziet toe op de passende kledij van de gasten, die het Geelvinck Hinlopen Huis betreden. In het Cafe de Nuit serveerden  wij koffie, thee en taart. De avond werd in het bijzonder opgeluisterd door het bezoek van Sa Majeste Koning Lodewijk Napoleon zelf, die begeleid door Hofmaarschalk, Adjudant, leden van de Hofhouding en twee lijfwachten, kennis kwam maken met Johanna Albertina Geelvinck, aanstaande hofdame van zijn echtgenote, Koningin Hortense de Beauharnais. Te zijner ere werd gemusiceerd op viool, cello en pianoforte door Dalyn Cook. De sopraan Irina Zuboff en de bas-bariton Olaf van Hees vermaakten het hoge gezelschap met liederen die door Hortense de Beauharnais zelf geschreven zijn, afgewisseld met een selectie uit de – tikkeltje ondeugende , maar in die tijd mateloos populaire –  ’Scottisch Songs’ van Joseph Haydn.

Zang werd afgewisseld door dans, contredanses, zoals door de betere kringen van toen tijdens feestelijke gelegenheden werden uitgevoerd. Het publiek van de Mn8 hoefde geen aansporing te krijgen om mee te dansen. De leden van de Jane Austen Society NL namen na een korte uitleg, de toeschouwers mee aan de arm  om de figuren van de contredanses sierlijk uit te voeren. Wanneer de muziek ophield en de dansvloer weer leegrstroomde, kon je in de Rode Kamer geur-zakjes maken om mee te nemen. In de Chinese kamer zat de familie aan de thee, met ouderwetste snoeperijen, zoals versgebakken wafeltjes, die ook onder het publiek gretig aftrek vonden. Tenslotte was het de hele avond gezellig druk in het Cafe de Nuit, met koffie, thee, taart en glühwein.

 

   
WEBSITE ROTTERDAMS WELVAREN  
Chaloupe, een verslagje van het "Zeegevegt op de Maze" dat op 12 okt 2012 plaatsvond  

evenement-zeegevegt-salvoRond vijf uur die avond begon de kade en het restaurantterras van "het Boegbeeld" zich langzaam te vullen met belangstellenden. De verwachtingen waren hoog gespannen en men discussieerde over de mogelijke gang van zaken. Wat er reeds te zien was gaf stof tot veel speculaties: 

De burgervereniging "het Salet" heeft een "burgerrestaurant" ingericht waar men beschaafd thee kan drinken en beschaafde gesprekken voeren. Meerdere burgers wandelen over de kade en men hoort gesprekken tussen de waard en de dokter en officieren van de Jagers en de Maastrichter Brigade.Een marketentster verkooopt een glaasje jenever en een 'troupe' zeesoldaten wordt afgemarcheerd. Er hangt een pot koffie aan een driepoot boven een houtvuurtje en een aantal zeelieden hangt in een kroeg rond.Plotseling breekt er een schermutseling uit op straat tussen een dronkeman en een zeeman. De toegeschoten militairen beantwoorden het vuur van de oproerkraaier, die neergaat. Nog twee slachtoffers vallen door wederzijds vuur. Dan is het tijd voor de gezagsdragers om de slachtoffers door een toegesnelde arts te laten inspecteren. Eén burger wordt weer op de been geholpen en wordt strompelend, maar levend, afgevoerd. De andere twee treffen het slechter: ze zijn dood en worden afgevoerd na samen op een kruiwagen te zijn gelegd. Ogenschijnlijk keert de rust terug. Dan komt een detachement zeesoldaten aangemarcheerd die zich inscheept op de driemaster die al sinds de vorige avond voor de wal ligt: het Russisch fregat "Schtandart" dat nu onder Franse vlag blijkt te varen. Het vertrekt, terwijl het duister begint te vallen. Na een afscheidsrondje voor de kade verdwijnt het fregat oostwaarts uit zicht achter de flats aan de overkant. Dan verschijnt de "Chaloupe", geroeid door de bemanning bestaande uit de "Equipage de Delft" terwijl tevens het "Franse" fregat weer verschijnt. De bemanning van de Chaloupe komt dichter bij het fregat en begint te schieten. Tevens hebben zich op de kade een aantal soldaten verzameld die aan het vuren deelnemen. Het fregat vuurt enige malen zijn kanonnen en onder voortdurend geweer en pistoolvuur entert de Chaloupebemanning het fregat en klimt aan boord. Er vinden worstelingen en gevechten op de dekken plaats.Het is ondertussen donker geworden, maar de gevechtshandelingen worden bijgelicht met een toneelspot vanuit de kraan en 'ondersteund' door dreigende muziek, becommentarieerd door een lid van het organiserende team. Herdacht wordt dat een dag eerder, in 1797, de slag bij Camperduin plaats vond, waarbij de Delft 5 dagen later, op 15 oktober verging. Uiteindelijk gaat de Franse vlag neer op het fregat en gaat, onder luid gejuich van het scheepsvolk, de Hollandse vlag in top.Lichten gaan uit, de rust keert weer, waarbij het fregat  "Shtandart" om ongeveer half acht weer aanlegt aan het ponton. Kortom: een zeer goed georganiseerd evenement, dat diezelfde avond, om 8 uur nog een keer wordt opgevoerd, weliswaar voor minder bezoekers, maar met hetzelfde effect!De volgende dag, zondag 12 oktober was het zodanig slecht weer, dat werd besloten de kade te ontruimen, alles binnen te laten gebeuren en geen "zeegevegt"op te voeren!  
 
   
leek1  
   
 leek2art  
   
leek3art  
   
leek4art  

Copyright © 2014. Het Salet. All Rights Reserved.